Danmarksindsamling

Fantastisk DK Indsamling 2010!

Jeg er stolt! – Stolt over at leve i et land der selv i finanskrisetider, kan mobiliserer over Kr. 130.000.000,- , til hjælp for nogle af verdenens mest nødlidende mennesker, – både i Afrika og akut til de stakkels nødlidende på Haiti, efter en af verdens største naturkatastrofer i vor tid. Mit eget bidrag har været beskedent i forhold til hvad danske virksomheder, kunstnere og diverse foreninger har bidraget med, – men det er fantastisk at vide at, for 12 […]